Zwroty

Start / Zwroty
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Skuteczne odstąpienie od umowy ma miejsce jeśli Klient złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 3. Preferowaną metodą przesłania takiego oświadczenia jest droga elektroniczna na adres arkada@porcelanabydgoszcz.pl.
 4. O dotrzymaniu ustawowego 14-dniowego terminu decyduje data wysłania oświadczenia przez Klienta.
 5. Zwrot towaru do Sprzedawcy następuje na koszt i ryzyko Klienta.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przesyłanego towaru przed uszkodzeniem w transporcie i za powstałe w wyniku ewentualne uszkodzenia.
 8. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru od Sprzedawcy do Klienta – o ile Klient został nim obciążony.
 9. Zwrot środków na konto Klienta następuje nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Warunkiem koniecznym jest jednak wcześniejsze dostarczenie produktów przez Klienta do Sprzedawcy. Z reguły zwracamy pieniądze w ciągu 2 dni od otrzymania zwrotu towaru.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Klienta ZA POBRANIEM.
 11. Zwrot środków następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, z wyjątkiem przypadku gdy Klient wybrał POBRANIE.
 12. Jeśli wybraną metodą płatności było POBRANIE (czyli zapłata kurierowi gotówką, kartą kredytową lub blikiem), zwrot następuje przelewem bankowym na konto wskazane pisemnie przez Klienta.
 13. Do przesyłki ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest dołączyć oryginalny paragon fiskalny.
 14. Jeśli sprzedaż udokumentowana była fakturą sprzedaży, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą. Po otrzymaniu faktury korygującej Klient zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór.