Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz składania zamówień
2. Sklep porcelanabydgoszcz.pl prowadzony jest przez Piotra Lecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Porcelana w Arkadzie Piotr Lech, przy ul. Szajnochy 2 w Bydgoszczy. NIP: 967-031-31-25, Regon: 091530135 i zwany jest dalej Sprzedającym.
3. Klient (osoba fizyczna lub firma) może złożyć zamówienie wybierając interesujące go produkty. Warunkiem złożenia zamówienia jest podane imienia i nazwiska (lub nazwy w przypadku firm) oraz danych adresowych niezbędnych realizacji zamówienia, do dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów sprzedaży.
4. Prezentowane w sklepie produkty mogą być chwilowo niedostępne i dlatego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu mailem dostępności wybranego przez Klienta produktu, możliwego terminu i ewentualnego kosztu dostawy.
5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna na dowolnym etapie jej realizacji. W tym celu powinien pisemnie powiadomić o tym Sprzedającego.
6. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, a ceny zawierają podatek VAT.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych przez Klienta danych i odmowy realizacji zamówienia, gdy dane te budzą wątpliwości.
8. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w sposób uzgodniony między Klientem a Sprzedającym w trakcie składania zamówienia. Możliwe formy to przesyłka kurierska, dostawa przez pracownika Sprzedającego, dostawa do paczkomatu oraz odbiór osobisty w sklepie. Odbiór osobisty zwolniony jest z wszelkich opłat za dostawę. Wysyłki za granicę Polski wymagają indywidualnych uzgodnień co do sposobu zabezpieczenia towaru, związanych z tym opłat oraz kosztów dostawy.
9. Możliwe sposoby zapłaty za towar to: płatność kartą kredytową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA ul. Kanclerska 16, 60-327 Poznań) Szybkie Przelewy 24, płatność w sklepie gotówką lub kartą, przedpłata – przelew na konto Sprzedającego oraz zapłata kurierowi w momencie dostawy towaru – tzw. pobranie.
10.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli Klient przez ponad 5 dni nie odbierze zamówienia, nie dokona zapłaty za nie lub nie będziemy mogli się z nim skontaktować w celu realizacji zamówienia – zostanie ono anulowane.
11. Klient będący konsumentem, tzn. dokonujący zakupu na własny użytek nie związany z działalnością gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od dostarczenia/odebrania towaru bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy firm i zakupów związanych z działalnością gospodarczą.
12. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego mailem o swojej decyzji, podając nazwę towaru który podlega zwrotowi. Jeśli zakupiony był więcej niż jeden produkt, możliwe jest odstąpienie od umowy dotyczące wybranych przez Klienta produktów.
Integralną częścią tego regulaminu są regulacje dotyczące zwrotów opisane w zakładce ZWROTY.
13. Produkt, który obejmuje odstąpienie od umowy, należy dostarczyć na swój koszt na adres firmy Sprzedającego w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
14. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w ciągu 14 dni.
15. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem dokonującym zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (a więc nie będącym Konsumentem) zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.